Warunki rezerwacji

 1. Korzystanie z toru kartingowy „LE MANS” jak i pozostałej oferty Organizatora jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru oraz pozostałej oferty Organizatora, wynikają z aktualnego cennika dostępnego w Obiekcie oraz na stronie internetowej https://czestochowa.lemans.pl
 2. Korzystający jest uprawniony do dokonania rezerwacji toru w formie telefonicznej pod numerem tel.: 600 60 70 40, w formie elektronicznej na adres e-mail: rezerwacja@torywpolsce.pl, oraz w recepcji toru. 
 3. Warunkiem skuteczności rezerwacji jest dokonanie przez Korzystającego wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości rezerwacji, w ciągu 1 dnia od dokonania rezerwacji przelewem na rachunek bankowy Organizatora:
  LE MANS GROUP 80 1090 2473 0000 0001 2032 0440 Santander Bank Polska S.A. (za datę dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania na koncie bankowym Organizatora)
  lub osobiście w recepcji toru gotówką/ kartą. Brak wpłaty zadatku w terminie uznaje się za rezygnację z rezerwacji.
 4. W przypadku rezerwacji toru Korzystający zobowiązani są do stawienia się minimum 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia jazdy, celem rejestracji w recepcji Obiektu.
 5. Spóźnienie się na zaplanowaną godzinę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania rezerwacji. To samo dotyczy sytuacji, kiedy podana przez Korzystającego liczba osób jest niezgodną z rezerwacją lub którykolwiek z Korzystających nie spełnia warunków umożliwiających korzystanie z toru, wskazanych szczegółowo w Regulaminie Toru Kartingowego „LE MANS”.
 6. W przypadku wpłaty zadatku, Korzystający jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej kwoty za rezerwację toru maksymalnie w dniu rezerwacji, przed rozpoczęciem korzystania z Obiektu. Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza.
 7. W przypadku rezygnacji Korzystającego z rezerwacji, kwota zadatku nie zostaje zwrócona. To samo dotyczy sytuacji, kiedy podana przez Korzystającego liczba osób jest niezgodną z rezerwacją lub którykolwiek z Korzystających nie spełnia warunków umożliwiających korzystanie z toru, wskazanych szczegółowo w Regulaminie Toru Kartingowego „LE MANS”.
 8. W przypadku, gdy Korzystający pojawia się na terenie Obiektu Toru Kartingowego „LE MANS” pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Organizator jest uprawniony pomimo wcześniejszej rezerwacji i wpłaty zadatku do niedopuszczenia Korzystającego do jazdy gokartem. W tej sytuacji Korzystającemu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconego zadatku.
Koszyk
0